Epizoda 2:     Srđan Šuput

Srđan Šuput je direktor "Wiener Osiguranja" a.d. - jednog od najvećih osiguranja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, te član Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Republike Srpske. Diskutujemo tekuće teme iz sfere bankarstva i osiguranja, ali i političke prilike i njihov uticaj na biznis okruženje.

Copyright Ⓒ Miloš Stevanović i "Standard Računovodstvene Usluge" d.o.o. Bijeljina. Sva prava zadržana. Nije dozvoljeno kopiranje ili reprodukovanje bez pismene saglasnosti autora.